Utvecklingsgrupper / Medicin

Nysams utvecklingsgrupp för medicin har funnits med ända sedan Nysam startades i början av 1990-talet. Till en början ingick den i en gemensam grupp för medicin, ortopedi, kirurgi och urologi, men blev så småningom en egen fristående grupp.

Utöver framtagandet av nyckeltal för produktion och resurser har utvecklingsgruppen valt att även redovisa kvalitetsdata, vilka inhämtas från kvalitetsregisterna Riks-Stroke, Riks-HIA, PCI-registret och Uremiregistret. Dessutom används även infektionsdata från Socialstyrelsens slutenvårdsregister.

Vill du veta mer? På höger sida finner du kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Ulrike Deppert
Tel:
Datainsamlingen är stängd
Dokument: