Utvecklingsgrupper / Kvinnosjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för kvinnosjukvård är en av de grupper som har funnits med längst, ända sedan Nysam startades i början av 1990-talet.

I uppföljningsarbetet har gruppen främst fokuserat på att följa och jämföra olika aktivitets- och resursdata. Gruppen har på senare år förfinat underlaget genom att särredovisa fördelning och frekvens gällande olika operationskategorier. Från och med 2011 års material finns det dessutom en särredovisning av aktiviteter och resurser för gynekologi respektive förlossning/BB.

Nästa utvecklingssteg för gruppen kan vara att inkludera mer av kvalitets- och effektdata i undersökningen.

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd