Utvecklingsgrupper / Vårdavdelningsforum

Chefer och ledare för vårdavdelningar står ofta inför liknande utmaningar, oavsett typ av vård som bedrivs eller specialitet.

Forumets huvudsyfte är att tillsammans utveckla och samla in jämförbara process-och kvalitetsdata för att underlätta ledning och styrning, samt utbyte av erfarenheter och goda exempel som inspiration till förbättringar.

Sedan det första mötet i juni 2014 har chefer och ledare för vårdavdelningar träffats fem gånger i Helseplan Nysamsregi. Varje enskilt möte har samlat ca 50 deltagare från vårdavdelningar i hela landet.

Nästa möte är 15 november i Stockholm. Anmälan görs till vardavdelning@helseplan.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: