Utvecklingsgrupper / Vårdavdelningsforum

Chefer och ledare för vårdavdelningar står ofta inför liknande utmaningar, oavsett typ av vård som bedrivs eller specialitet.

Forumets huvudsyfte är att med utgångspunkt i olika tematiska frågeställningar skapa en arena för inspiration och utbyte av erfarenheter och kunskaper. De inbjudna föreläsarna bidrar med olika perspektiv och lyfter goda exempel som inspiration till förbättringar.

Sedan det första mötet i juni 2014 träffas chefer, verksamhetsutvecklare och ledare för vårdavdelningar årligen i Helseplan Nysams regi. Varje enskilt möte har samlat ca 50 deltagare från vårdavdelningar i hela landet. Bland de olika teman som mötena har haft finns hälsosam arbetsmiljö, stabil bemanning och workshifting.

För mer information om nästa vårdavdelningsforum ta kontakt med Amanda Gyllenswärd på amanda.gyllensward@helseplan.se eller 073-426 37 98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd
Dokument: