Utvecklingsgrupper / Rättspsykiatri

Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Utvecklingsgruppen är under utveckling. Datainsamling har sedan 2016 skett med utgångspunkt i en blankett som har utvecklats på uppdrag av Uppdrag psykisk hälsa, ett SKL-lett projekt. Uppdraget har skett i ett särskilt projekt som heter: Benchmark psykiatri – samarbete mellan Uppdrag psykisk hälsa och Nysam. Projektet syftar till att fortsätta inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård. SKL har gjort återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin och tar nu vara på Nysams erfarenheter för datainsamling och den struktur som Nysam har för erfarenhetsutbyte och det finns ett behov av ett sådant forum.

I Nysamrapporten publiceras de landstingsgrafer som togs fram inom ramen för Benchmark Psykiatri. Graferna kompletteras här med så kallade enhetsgrafer som visar data nerbruten per enhet.

Om du är intresserad av att delta i Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri så är du välkommen att höra av dig till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Hannah Cato
Tel: 073-361 52 61
Datainsamlingen är öppen
Dokument: