Utvecklingsgrupper / Rättspsykiatri

Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri erbjuder erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling baserat på nyckeltal kring aktivitets- och resursdata.

Utvecklingsgruppen startades i samband med att Nysam av Uppdrag Psykisk Hälsa, som är ett specialistprojekt under SKL, fick i uppdrag att samla in nationella data för denna psykiatriska specialitet. Den första rapporten publicerades 2017 och redovisade 2016 års data. Nyckeltalen som redovisas rör bland annat aktiviteter, resurser, produktivitet och personalsammansättning. För att stärka läsarens kunskap om det rättspsykiatriska området samarbetar Nysam med kvalitetsregistret RättspsyK, som bland annat bidrar med en introduktion om vad rättspsykiatrisk verksamhet är.

Utvecklingsgruppen arbetar aktivt med att utforma blanketten så att den stöttar en datadriven verksamhetsutveckling. Vid gruppens två möten om året sker kvalitetssäkring samt erfarenhetsutbyte och utrymme finns även för gemensamma fördjupningar kring
exempelvis bemanningsfrågor.

Om du är intresserad av att delta i Nysams utvecklingsgrupp för rättspsykiatri är du välkommen att höra av dig till gruppansvarig. Kontaktuppgifter finner du till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Hannah Cato
Tel: 073-361 52 61
Datainsamlingen är öppen
Dokument: