Utvecklingsgrupper / Ortopedi

Nysam har samlat in ortopedidata ända sedan Nysams start i början av 1990-talet. Utvecklingen inom området ortopedi med bland annat fokus på subspecialiteter är en utmaning för gruppen då jämförelser i viss mån försvåras. Utvecklingsgruppen arbetar med detta kontinuerligt för att säkra validitet och reliabilitet i inrapporterad data. Två gånger om året träffas gruppen för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring av data.

Nysams utvecklingsgrupp för ortopedi följer upp aktivitets-, resurs- och produktivitetsdata men diskuterar även kvalitetsnyckeltal och möjligheten att lyfta in dessa i rapporten i samarbete med till exempel kvalitetsregistret Rikshöft.

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Ulrike Deppert
Tel:
Datainsamlingen är stängd
Dokument: