Utvecklingsgrupper / Akutmottagning

Data från akutmottagningsverksamhet har samlats in sedan 1997. De första åren samlades data in tillsammans med utvecklingsgrupperna för kirurgi/medicin. För att få bättre kvalitet och mer adekvata nyckeltal bildades en egen akutmottagningsgrupp under 2008. Nysams utvecklingsgrupp för akutmottagningsverksamhet följer upp nyckeltal kring aktivitets- och resursdata. Nyckeltal kring patientflödet är speciellt för just akutmottagningsgruppen, som fokuserar på sökmönster och vistelsetider. Gruppen har utöver nyckeltalsrapporteringen genomfört en specialstudie av hur läkarnas kompetensnivå ser ut på akutmottagningarna.

Exempel på nyckeltal:
- Antal akutmottagningskontakter per 1 000 invånare i länet
- Personalkostnad exkl. ITA och läkare per akutmottagningskontakt
- Fördelning av patienters ankomst- samt avgångstid över dygnet
- Vistelsetid i timmar per unikt patientbesök
- Andel av unika patientbesök som leder till att patienten läggs in i slutenvård (direkt + via ITA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd