Utvecklingsgrupper / Röntgen

Nysams utvecklingsgrupp för Röntgen och mammografi startade i mitten av 1990-talet. Över 50 kliniker/enheter rapporterar in data och deltar i erfarenhetsutbyte.

Inom Nysam Röntgen används så kallade röntgenpoäng som ett sätt att vikta aktiviteter och på så sätt göra data mer jämförbar. Att ge olika undersökningstyper olika vikt gör det möjligt att jämföra avdelningar med olika mix av undersökningstyper och bättre spegla förskjutningar i undersökningspanoramat över tid som oftast sker mot ”tyngre” undersökningar. Poängen används för att skapa jämförbara nyckeltal för både röntgen och mammografi.

Utöver jämförelser avseende produktion, resurser och medicinsk praxis planerar utvecklingsgruppen att fördjupa sig i användningen av läkarnas tid. Syftet är att undersöka hur läkarnas tid fördelas utöver granskningstid.

Exempel på nyckeltal:

AKTIVITETER
- Antal MRT-undersökningar per 1 000 invånare
- Antal CT-undersökningar per 1 000 invånare

RESURSER
- Perskostnader för läkare (exkl mammografi) per röntgenpoäng
- Perskostnader för annan hälso- och sjukvårdspersonal i kärngruppen (exkl mammografi) per röntgenpoäng

PRODUKTIVITET
- Antal CT-undersökningar per CT-utrustningar
- Antal MRT-undersökningar per MRT-kameror
- Antal 1 000 röntgenpoäng (exkl mammografi) per läkare

MEDICINSK PRAXIS
- Antal röntgenpoäng per undersökning
- Antal undersökningar totalt / remisser totalt (exkl mammografi)

UTBILDNINGSNIVÅ
- Andel ST-läkare av läkare totalt (exkl mammografi)
- Andel specialister av läkare totalt (exkl mammografi)

KVALITETSDATA
- Andel CT-colon per totalt antal colon-undersökningar (exkl scopiverksamhet)
- Antal MR-undersökningar ländrygg per antal CT-undersökningar ländrygg + konventionella undersökningar ländrygg

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är öppen