Utvecklingsgrupper / Anestesi-operation-intensivvård

Områdena operation/anestesi/intensivvård har funnits med i Nysam sedan 1997.

Utvecklingsgruppen sammanställer och publicerar två rapporter; en för operation/anestesi och en för intensivvård/postoperation/uppvakningsavdelning. Rapporterna inkluderar aktivitets- och resursnyckeltal samt tal som visar på medicinsk praxis. I anestesi/operations-rapporten relateras resurserna till bland annat antal bemannade operationssalar, antal operationstillfällen och operationstimmar. I IVA-rapporten används även vårdtyngd som en förklaringsfaktor.

Vid datainsamlingen används i största möjliga mån definitioner från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). Därtill hämtas data från SIR (Svensk IntensivvårdsRegister) till rapporten.

Nästa steg blir bland annat att fördjupa sig i orsaken till att planerade operationer stryks på operationsdagen. Resurstalen för IVA kommer också att relateras till hur många bemannade IVA-platser som finns på respektive sjukhus.

Exempel på nyckeltal:

Operation, Anestesi och Postop/UVA
- Operationstillfällen fördelat i procent per specialitet (exkl. utomlänspat.)
- Anestesier exkl. utomlän per 1000 invånare (över tid: 5 år)
- Vårdtimmar resp. bemannade postop/UVA-platser per 100 000 invånare
- Personalkostnad totalt per timme operationstid
- Bemannade operationssalar dagtid per 100 000 invånare
- Arbetade timmar per timme operationstid
- Antal timmar patienttid totalt per operationstillfälle
- Andel strykningar av planerade patienter på operationsdagen av antal planerade operationer totalt

IVA
- Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän per 1000 invånare (Över tid: 5 år)
- Vårdtimmar resp. bemannade IVA-platser per 100 000 invånare
- Personalkostnad totalt per invånare
- Andel SSK resp. USK på IVA
- Personalkostnad SSK/USK IVA per bemannad IVA-plats
- Antal patienttimmar på IVA med mekaniskt andningsstöd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd