Utvecklingsgrupper / Anestesi-operation-intensivvård

Områdena operation/anestesi/intensivvård har funnits med i Nysam sedan 1997.

Utvecklingsgruppen sammanställer och publicerar två rapporter; en för operation/anestesi och en för intensivvård/postoperation/uppvakningsavdelning. Rapporterna, som publiceras i samma häfte, inkluderar aktivitets-, produktivitet- och resursnyckeltal samt tal som visar på medicinsk praxis. I anestesi/operations-rapporten relateras resurserna till bland annat antal bemannade operationssalar, antal operationstillfällen och operationstimmar. I IVA-rapporten används även vårdtyngd som en förklaringsfaktor.

Vid datainsamlingen används i största möjliga mån definitioner från SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). Därtill hämtas kvalitetsdata från SIR (Svensk IntensivvårdsRegister) till rapporten.

Nästa steg blir bland annat att fördjupa sig i orsaken till att planerade operationer stryks på operationsdagen. Resurstalen för IVA kommer också att relateras till hur många bemannade IVA-platser som finns på respektive sjukhus.

Exempel på nyckeltal:

Operation, Anestesi och Postop/UVA
- Operationstillfällen fördelat i procent per specialitet (exkl. utomlänspat.)
- Anestesier exkl. utomlän per 1000 invånare (över tid: 5 år)
- Vårdtimmar resp. bemannade postop/UVA-platser per 100 000 invånare
- Personalkostnad totalt per timme operationstid
- Bemannade operationssalar dagtid per 100 000 invånare
- Arbetade timmar per timme operationstid
- Antal timmar patienttid totalt per operationstillfälle
- Andel strykningar av planerade patienter på operationsdagen av antal planerade operationer totalt

IVA
- Antal vårdtimmar IVA (exkl HIA) exkl utomlän per 1000 invånare (Över tid: 5 år)
- Vårdtimmar resp. bemannade IVA-platser per 100 000 invånare
- Personalkostnad totalt per invånare
- Andel SSK resp. USK på IVA
- Personalkostnad SSK/USK IVA per bemannad IVA-plats
- Antal patienttimmar på IVA med mekaniskt andningsstöd

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd