Utvecklingsgrupper / Laboratoriemedicin

Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam 1997. Laboratoriemedicin i Nysam består av fyra delområden; blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp.

Aktuella frågeställningar är:

- Utveckling av omkostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys.
- Framtagning av ytterligare nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet.

Exempel på nyckeltal:

Blodcentraler
- Antal som gett blod under året per 100 000 invånare
- Antal transfusioner per 100 000 invånare
- Personalkostnad i kronor per prestationspoäng
- Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt
- Antal godkända nya givare som tappas

Klinisk kemi
- Totalt antal analyser
- Personalkostnad i kronor per analyspoäng
- Antal analyser per årsarbetande personal
- Antal analyspoäng per analys
- Andel svar inom en timma av totala antalet utförda troponin

Klinisk mikrobiologi
- Totalt antal analyser
- Personalkostnad i kronor per analyspoäng
- Antal analyspoäng per årsarbetande personal
- Antal analyspoäng per analys

Klinisk patologi & Cytologi
- Kostnad (personal+omkostnad) i kronor per remiss
- Antal remisser (ex ext. granskade) (histo + övr cyt) per årsarbetande läkare
- Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per årsarbetande personal exklusive läkare
- Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
- Andel besvarade prov (PAD) inom 10 respektive 20 dagar