Utvecklingsgrupper / Laboratoriemedicin

Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin etablerades i Nysam 1997. Laboratoriemedicin i Nysam består av olika delområden och omfattar blodcentraler, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi samt patologi & cytologi. Respektive delområde har en egen arbetsgrupp.

Aktuella frågeställningar inkluderar bland annat standardiserade vårdförlopp (SVF), bemanning och digitalisering. Därtill arbetar grupperna med att utveckla omkostnadsredovisningen för att öka möjligheterna till jämförelser samt med att ta fram nyckeltal kring medicinsk praxis och kvalitet.

Exempel på nyckeltal:

Blodcentraler
- Antal som gett blod under året per 100 000 invånare
- Antal transfusioner per 100 000 invånare
- Personalkostnad i kronor per prestationspoäng
- Antal prestationspoäng per årsarbetare totalt
- Antal godkända nya givare som tappas

Klinisk kemi
- Totalt antal analyser
- Personalkostnad i kronor per analyspoäng
- Antal analyser per årsarbetande personal
- Antal analyspoäng per analys
- Andel svar inom en timma av totala antalet utförda troponin

Klinisk mikrobiologi
- Totalt antal analyser
- Personalkostnad i kronor per analyspoäng
- Antal analyspoäng per årsarbetande personal
- Antal analyspoäng per analys

Klinisk patologi & Cytologi
- Kostnad (personal+omkostnad) i kronor per remiss
- Antal remisser (ex ext. granskade) (histo + övr cyt) per årsarbetande läkare
- Antal glas (histo+vag cyt+övr cyt+specanalys) per årsarbetande personal exklusive läkare
- Medelsvarstid PAD-remiss histologi (antal dagar)
- Andel besvarade prov (PAD) inom 10 respektive 20 dagar

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.