Utvecklingsgrupper / Vuxenpsykiatri

Nysams utvecklingsgrupp för vuxenpsykiatri har rapporterat data sedan 1997. Utvecklingsgruppen arbetar fortlöpande med att förbättra och utveckla nya nyckeltal. Detta görs framför allt genom nätverksträffarna som sker två gånger årligen och där kvalitetssäkring av data och erfarenhetsutbyte sker.

I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat substitutionsbehandling och läkemedelsförskrivning. Ett aktuellt utvecklingsområde är kvalitetsdata där gruppen har valt att följa upp ett antal kvalitetsindikatorer baserat på nationella riktlinjer för depression och ångest.

Exempel på nyckeltal:
- Besök fördelat på läkare, övrig hälso- och sjukvårdspersonal och dagsjukvård
- Antal årsarbetare totalt per 100 000 invånare 18 år och äldre
- Årsarbetande läkare per 100 000 invånare 18 år och äldre fördelat på egna respektive hyrläkare

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Patrik Holmberg
Tel: 0761-10 12 06
Datainsamlingen är öppen