Utvecklingsgrupper / Barn- och ungdomspsykiatri

Nysams utvecklingsgrupp för barn- och ungdomspsykiatri etablerades redan 1998. I gruppen jämförs nyckeltal för till exempel resursanvändning och produktivitet.

Utvecklingsgruppen har under åren gjort fördjupningar inom bland annat läkemedelsanvändning, fördelning av patienters ålder och kön samt tittat på personalens tidsanvändning. Det senare föranledde att en aktivitetsstudie med personal genomfördes. Enskilda gruppdeltagare har också redovisat projekt som de arbetar med i sin verksamhet, till exempel effektivare journalföring, arbete med behandlingskonferenser med mera.

Gruppen har även fortlöpande kontakter med det nationella kvalitetsregistret för barn- och ungdomspsykiatri, Qbup.

Exempel på nyckeltal:
- Kostnader per invånare 0-17 år
- Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 0-17 år
- Arbetade timmar per prestationsbesök inklusive dagsjukvård i öppenvården
- Personalkostnad per vårddag i slutenvården

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Patrik Holmberg
Tel: 0761-10 12 06
Datainsamlingen är öppen