Utvecklingsgrupper / Habilitering

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering startades 2002 på initiativ av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Det finns två inriktningar inom utvecklingsgruppen, vuxenhabilitering respektive barn- och ungdomshabilitering. Dessa två inriktningar
har separata frågeblanketter och det tas fram egna nyckeltal för dem båda, men resultaten redovisas tillsammans i en gemensam rapport. Sedan 2015 redovisas sammanslagen data i ett rapportavsnitt, där nyckeltal för både barn- och
vuxenhabilitering ingår.

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering följer upp aktivitets- och resursdata, men tar även fram effektnyckeltal för måluppfyllelse, patientnöjdhet och patienternas upplevelse av möjligheten att påverka habiliteringsplaneringen, baserat på en separat enkät.

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Teresa Herlin
Tel: 0705-28 00 16
Datainsamlingen är stängd
Dokument: