Utvecklingsgrupper / Habilitering

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering startades 2002 på initiativ av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer. Det finns två inriktningar inom utvecklingsgruppen, vuxenhabilitering respektive barn- och ungdomshabilitering. Dessa två inriktningar
har separata frågeblanketter och det tas fram egna nyckeltal för dem båda, men resultaten redovisas tillsammans i en gemensam rapport. Sedan 2015 redovisas sammanslagen data i ett rapportavsnitt, där nyckeltal för både barn- och
vuxenhabilitering ingår.

Nysams utvecklingsgrupp för habilitering följer upp aktivitets- och resursdata, men tar även fram effektnyckeltal för måluppfyllelse, patientnöjdhet och patienternas upplevelse av möjligheten att påverka habiliteringsplaneringen, baserat på en separat enkät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Teresa Herlin
Tel: 0705-28 00 16
Datainsamlingen är stängd
Dokument: