Utvecklingsgrupper / Tolkcentral

Verksamhetsområdet tolkcentraler etablerades i Nysam våren 2007. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler träffas två gånger per år.

Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i juni 2011. I nyckeltalsrapporten baserat på 2011 års data publicerades för första gången nationell statistik för tolkverksamheten i Sverige.

Exempel på nyckeltal:
- Antal beställda tolkuppdrag per 100 000 invånare i länet
- Totalkostnad i kronor (exklusive overhead) per utförd tolktimme
- Antal utförda tolktimmar (egen personal) per årsarbetare anställda tolkar
- Andel av beställda uppdrag där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk - brist
- Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd
Dokument: