Utvecklingsgrupper / Syncentral

Nysams utvecklingsgrupp för syncentraler etablerades våren 2007 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen. Utvecklingsgruppen träffas två gånger per år för kvalitetssäkring av data, erfarenhetsutbyte och gemensamma jämförelser och analyser av inrapporterade data. Fördjupade områden på mötena kan handla om kompetensförsörjning samt produktions- och kapacitetsplanering.

Syncentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades i 2011.

Viktiga utvecklingsområden är ytterligare data som beskriver kvalitet och effekter av syncentralernas insatser. I framtiden bör dessa data kunna hämtas från det nyligen uppstartade kvalitetsregistret för rehabilitering vid synnedsättning SKRS. Även mer detaljerade data för att beskriva individerna som får insatser vid syncentralen utvecklas.

Exempel på nyckeltal:
- Antal individer som mottagit insatser under året per 10 000 invånare i länet
- Hjälpmedelskostnad i kronor per invånare i länet
- Antal individkontakter per årsarbetande personal totalt
- Andel nybesök av alla individuella besök
- Andel individer som varit på första besök inom 60 respektive 90 dagar från remissdatum

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är öppen
Dokument: