Utvecklingsgrupper / Hörselvård

Nysams utvecklingsgrupp för hörselvård etablerades 2007 på initiativ av de sju landstingen i Uppsala-Örebroregionen.

Gruppen träffas två gånger per år. I hörselvårdsgruppen deltar personer som representerar alla verksamhetsområden inom hörselvården.

Hörselvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2011 års data publicerades i juni 2012.

Exempel på nyckeltal:
- Antal individer som mottagit åtgärder per 100 000 invånare i länet
- Antal årsarbetare per 100 000 invånare i länet
- Hjälpmedelskostnad exklusive CI i kronor per invånare i länet
- Antal individuella besök per årsarbetande personal totalt
- Andel jour-/servicebesök av alla individuella besök

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är stängd
Dokument: