Utvecklingsgrupper / Geriatrik

Under 2013 påbörjades arbetet med att få igång en Nysamgrupp inom geriatrik. 2015 är det första insamlingsåret för utvecklingsgruppen. En kartläggning gällande uppdrag och verksamhetsprofil har även genomförts under året i ett nära samarbete med Svensk Geriatrisk Förening (SGF). En rapport gällande 2015 års data är framtagen men inte publicerad. Planen är att för 2016 års data publicera en rapport i maj 2017.

Är du och din verksamhet intresserad av att gå med i nyckeltalssamarbetet så kontakta gruppansvarig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: