Utvecklingsgrupper / Geriatrik

Nysam har samlat in geriatrikdata ända sedan Nysams start i början av 1990-talet, men till en början som kompletterande information till andra utvecklingsgrupper. År 2014 startades utvecklingsgruppen Nysam Geriatrik med specifik redovisning av nyckeltal gällande specialistområdet. Gruppen etablerades 2016 och en årlig rapport har tagit fram sedan dess. I rapporten redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Rapporten inkluderar även information om befolkningsunderlag.

En kartläggning gällande uppdrag och verksamhetsprofil har även genomförts under året i ett nära samarbete med Svensk Geriatrisk Förening (SGF).

Är du och din verksamhet intresserad av att gå med i nyckeltalssamarbetet så kontakta gruppansvarig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är stängd
Dokument: