Utvecklingsgrupper / Infektion

Nysam har samlat in infektionsdata ända sedan Nysams start i början av 1990-talet, men till en början som kompletterande information till andra utvecklingsgrupper. Efter ett antal år formulerades en önskan från infektionsområdet om att etablera en egen utvecklingsgrupp för infektionsspecialiteten och gruppen startades 2008. Utvecklingsgruppen är idag nationellt täckande och för detta fick gruppen, och Infektionsläkarföreningen, Nysampriset 2015!

Nysams utvecklingsgrupp för infektionsmedicin har under flera år arbetat med att inkludera uppföljningsområden från Infektionsläkarföreningens verksamhetsberättelse i Nysammaterialet. År 2011 lades Infektionsläkarföreningens årliga verksamhetsberättelse ned och Infektionsläkarföreningen har rekommenderat sina medlemmar att gå med i Nysam för att kunna ha en fortsatt god uppföljning av utvecklingen inom specialiteten.

I rapporten redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om befolkningsunderlag.

Vill du veta mer? Kontaktuppgifter till gruppansvarig finns till höger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Amanda Gyllenswärd
Tel: 073-426 37 98
Datainsamlingen är öppen