Utvecklingsgrupper / Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsmedicin har rapporterat in data till Nysam sedan 1998.

I rapporten redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan utifrån behov och när fördjupningar görs. Rapporten inleds med att varje län/verksamhet presenteras med hjälp av en verksamhetsbeskrivning som ger läsaren en fördjupad inblick i verksamheternas respektive uppdrag, organisation och förutsättningar.

Gruppen har ett välfungerande arbetsutskott som dagen innan utvecklingsgruppens halvårsvisa möten träffas och förbereder frågor och diskussionspunkter.

Sedan 2016 har utvecklingsgruppen barn med diabetes som ett fokusområde och samarbetar kring detta med kvalitetsregistret SWEDIABKIDS. Nyckeltal från registret finns med i rapporten. Andra viktiga frågor som mäts är barn respektive vuxna som vårdas på vuxen- respektive barnavdelning, bemanning och neonatalvård.

Vill du veta mer? Ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Hannah Cato
Tel: 073-361 52 61
Datainsamlingen är öppen