Utvecklingsgrupper / Kirurgi

Nysams utvecklingsgrupp för kirurgi har funnits med sedan Nysam startades i början av 1990-talet. Till en början ingick den i en gemensam grupp för medicin, ortopedi, kirurgi och urologi, men blev så småningom en egen fristående grupp.

Utöver jämförelser avseende produktion, personal och resurser följer utvecklingsgruppen i kirurgi upp variationer i medicinsk praxis genom att jämföra frekvensen av olika operationskategorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Bengt Andersson
Tel: 070-147 91 30
Datainsamlingen är stängd
Dokument: